წყლის ანალიზი
წყლის ანალიზი

წყლის ნიმუშის ხარისხობრივი მაჩვენებლის განსაზღვრა

ა) მძიმე ლითონების შემცველობა

ბ) სიხისტე

გ) ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნილება

დ) ნავთობ პროდუქტები

ე) მშრალი მასა და სხვა

აირჩიეთ მომსახურება
აირჩიეთ მომსახურება
წყლის ნიმუშის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა
150.00 ლ
მომსახურების საფასური 0
რაოდენობა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10