მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის ლაბორატორია
ნიადაგის ანალიზი

ნიადაგის, თიხის,  ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა,

რომლის საფუძველზე ფერმერს მიეწოდება კონსულტაცია:

ა) კულტურათა გაადგილება.

ბ) განოყიერების სისტემა.

გ) ნიადაგის გაკულტურება.

დ) სამელიორაციო სისტემის მოწესრიგება.

      ე) ნიადაგის ტენტევადობა, გრუნტის წყლები.

სასუქი

თაბაშირის, კირქვის, ორგანული და მინერალური სასუქების ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა,

რომლის საფუძველზე ფერმერს მიეწოდება კონსულტაცია:

ა) რეგისტრაცია

ბ) მინერალური, ორგანული სასუქების და მელიორანტის გამოყენება.

დ) სუბსტრატის მომზადება.

ე) ადგილმდებარეობა

წყლის ანალიზი

წყლის ნიმუშის ხარისხობრივი მაჩვენებლის განსაზღვრა

ა) მძიმე ლითონების შემცველობა

ბ) სიხისტე

გ) ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნილება

დ) ნავთობ პროდუქტები

ე) მშრალი მასა და სხვა

პროდუქცია

პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, რომლის საფუძველზეც ფერმერს მიეწოდება კონსულტაცია:

ა) ბიოპროდუქტების წარმოება

ბ) ტექნოლოგიური პროცესები

სარგავი მასალა

ჩაის ჯიში ,,კოლხიდა"-ს ნერგები

აქტინიდიის (კივი) ნერგები

ციტრუსოვანთა ნერგები

მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა

მცენარეული მასალების გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე:

I - ბაქტერიული დაავადებები

II - მწერები და ტკიპები

III - სოკოვანი დაავადებები

IV - ნემატოდები

ნიადაგის მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე:

 მწერები და ტკიპები, ნემატოდები, სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები.

სიახლეები
დიაგნოსტიკური ცენტრი ანასეული
ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგის, სურსათისა და მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის დიაგნოსტიკური ცენტრი ანასეული
განახლებული ლაბორატორია
ლაბორატორიის რეორგანიზაცია
მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის ლაბორატორია
II და III დონის ლაბორატორია
ციტრუსოვანთა საკოლექციო ნაკვეთი
ცენტრი ანასეული-ის ბაზაზე შეიქმნა ციტრუსოვანთა საკოლექციო ნაკვეთი
სანერგე მეურნეობა
ჩაის ჯიში კოლხიდა-ს- ნერგები
17 მარტს ანასეულის ლაბორატორიას სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან ეწვივნენ...
მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის ლაბორატორია
ანასეულის მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის ლაბორატორიას პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი გრეგ კრავჩუკი ეწვია
ანასეულის მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის ლაბორატორიას პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი გრეგ კრავჩუკი ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში, პროფ. გრეგ კრავჩუკი აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებას გაეცნო.
შეხვედრის დროს განიხილეს ჩაის სექტორში არსებული მდგომარეობა და მიმდინარე პროექტები, რომელსაც ახორციელებს სოფლის განვითარების სააგენტო RDA პროგრამა "ქართული ჩაი".