მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის ლაბორატორია
II და III დონის ლაბორატორია

2021 წლის ივნისში ცენტრ ,,ანასეული"-ს ბაზაზე განხორციელდა თანამედროვე სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისი მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის,

მათ შორის მეორე და მესამე დონის ბიო ლაბორატორიების აღჭურვა, რომლის  მიზანი გახლავთ,

ძირითადად ფაროსანასა და სხვა მავნე მწერებისა და ორგანიზმების საწინააღმდეგო ფიტოსანიტარული ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელების ხელშეწყობა,

რის გამოც ორგანიზაციამ შეიცვალა სახელწოდება :

ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგის, სურსათისა და მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის დიაგნოსტიკური ცენტრი ,,ანასეული"