ციტრუსოვანთა საკოლექციო ნაკვეთი
ცენტრი ანასეული-ის ბაზაზე შეიქმნა ციტრუსოვანთა საკოლექციო ნაკვეთი

ლაბორატორიის ტერიტორიაზე შეიქმნა ციტრუსოვანთა საკოლექციო ნაკვეთი.

სუბტროპიკული მემცენარეობის მოსავლიანობის გადიდებისა და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესების მიზნით აუცილებელია ჯიშური შედგენილობის განახლება, გენოფონდის მოძიება, პროდუქციის შენახვა და გადამუშავება.

ცენტრი ,,ანასეული"ს ლაბორატორიის ნაკვეთზე გამოცდას გადის ციტრუსოვანთა ახალი ჯიშ-ფორმები, აქტინიდიას (კივი), კულტურული წყავის, ფეიჰოას, ზეთისხილის, სტევიას, გოჯიბერის, აზიმინას (კარაქის ხე), პერსპექტიული ჯიშ ფორმები.