პროდუქცია
პროდუქცია

პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, რომლის საფუძველზეც ფერმერს მიეწოდება კონსულტაცია:

ა) ბიოპროდუქტების წარმოება

ბ) ტექნოლოგიური პროცესები

აირჩიეთ მომსახურება
აირჩიეთ მომსახურება
ჩაის პროდუქცია
200.00 ლ
მომსახურების საფასური 0
რაოდენობა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10