მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა
მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა

მცენარეული მასალების გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე:

I - ბაქტერიული დაავადებები

II - მწერები და ტკიპები

III - სოკოვანი დაავადებები

IV - ნემატოდები

ნიადაგის მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე:

 მწერები და ტკიპები, ნემატოდები, სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები.

აირჩიეთ მომსახურება
აირჩიეთ მომსახურება
მცენარეული მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე (ბაქტერია)
40.00 ლ
მცენარეული მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე (მწერები და ტკიპები)
30.00 ლ
მცენარეული მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე (მიკოლოგია)
50.00 ლ
მცენარეული მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე (ნემატოდა)
100.00 ლ
ნიადაგის ნიმუშის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე (მავნე მწერები)
40.00 ლ
ნიადაგის ნიმუშის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე (მიკოლოგია)
40.00 ლ
ნიადაგის ნიმუშის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე (ნემატოდები)
60.00 ლ
მომსახურების საფასური 0
რაოდენობა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10